Het Letse culturele centrum Bērzaine organiseert elk jaar meer dan 20 evenementen, waarmee we verschillende liefdadigheidsdoelen promoten, in het bijzonder:
De promotie van Letse kunst en cultuur.
De promotie van thuiszorg en lokale geschiedenis.
Bevordering van onderwijs en beroepsopleiding, alsmede ondersteuning van studenten.
Het bevorderen van burgerbetrokkenheid ten gunste van liefdadige, welwillende en kerkelijke doeleinden.
Het bevorderen van internationaal sentiment, tolerantie op alle gebieden van de cultuur en het concept van internationaal begrip.