Latvijas Kultūras centrs Bērzaine katru gadu rīko vairāk nekā 20 pasākumus, ar kuriem mēs veicam dažādus labdarības mērķus, jo īpaši:
Latvijas mākslas un kultūras popularizēšana.
Mājas aprūpes un vietējās vēstures veicināšana.
Izglītības un profesionālās izglītības veicināšana, kā arī studentu palīdzība.
Pilsoniskās līdzdalības veicināšana labdarības, labdarības un baznīcas nolūkos.
Starptautisko uzskatu veicināšana, tolerance visās kultūras jomās un starptautiskās izpratnes koncepcija.